Jobb til alle

16.06.2004
Jobb til alle
Truls Nordahl

Fylkesarbeidssjef i Rogaland, Truls Nordahl reiste fra hjembyen Haugesund, over Boknafjorden, og bosatte seg i Stavanger i 1976. Siden den gang har han stort sett oppholdt seg i Stavanger.

FAKTA:
Truls Nordahl

Alder: 46

Sivilstatus: Gift, tre barn

Yrke: Fylkesarbeidssjef

- Jeg har ansvar for at 32.000 ledige hender får arbeid. Sammen med 260 dyktige medarbeiderei Aetat er det min oppgave at så mange som mulig av de arbeidsledige får en meningsfylt jobb, sier Truls Nordahl, fylkesarbeidssjefen i Rogaland.

Truls har alltid vært en engasjert person. Da han kom til Stavanger ble han med i Unge Høyre, og satt som viseformann i distriktsorganisasjonen i flere perioder. Hans engasjement førte også til en periode i Fylkestinget for Høyre. Men han valgte å si nei takk til en ny periode.

- Jeg synes prosessene gikk for seint. I Fylkestinget ble det mange og lange debatter, som for så vidt var interessante, men det tok for lang tid før vedtakene førte til handling, sier Nordahl.

- Min nåværende arbeidssituasjon gjør det umulig å drive aktiv politikk. Det vil oppstå for mange kryssende interesser. I tillegg synes jeg at den politiske debatten er perspektivløs. Politikerne er for opptatt av enkeltsaker, som tas ut av den totale sammenheng. Det jeg savner er politiske debatter som de prinsipielle linjene fremover, basert på partienes ideologi, sier Truls Nordahl.

 

Dagpendler
Truls Nordahl har hatt flere stillinger innenfor det offentlige. Han har vært økonomisjef i Hjelmeland kommune, økonomileder hos Vegsjefen i Rogaland og assisterende fylkearbeidssjef, før han etablerte sitt eget konsulentfirma.

- De fleste kundene som vi fikk var etablert på Østlandet. I tre år dagpendlet jeg til Oslo. Det var inn med første fly om morgenen og returen var en av de siste avgangene om kvelden. Jeg ble ganske lei av all reisingen. Etter tre år måtte jeg ta et valg. Flytting til Oslo var ikke et av alternativene. Da stillingen som fylkesarbeidssjef ble utlyst søkte jeg og fikk stillingen. Det har jeg ikke angret på.

 

De ledige hendene
- Det er 16.000 mennesker som er meldt ledige eller som er på attføring i fylket, eller som jeg pleier å si det; Vi har 32.000 ledige hender, påpeker Nordahl.

Opp mot 70 prosent av de fleste som melder seg arbeidsledige, finner nytt arbeid i løpet av et halvt år. Aetat prioriterer derfor de langtidsledige. I dag er det flest ledige i aldergruppen 30-40 år. I tillegg har etaten spesielle utfordringer for de som er over 50 år.

- Jeg anbefaler at de som er over 50 år møter personlig opp og levere jobbsøknad hos arbeidsgiveren. Det er viktig at arbeidsgiveren ved selvsyn får se at en person som er 50 år, ikke er gammel, sier Truls Nordahl.

 

- Mange triste skjebner

Aetat har vært gjennom store endringer de siste årene. Etaten måles på oppnådde resultater, og de enkelte avdelingene blir tilført mer midler når målene blir nådd.

- Det er viktig at de økonomiske ressursene brukes riktig. Dess mindre vi bruker på husleie og andre administrative oppgaver, dess mer ressurser har vi tilgjengelig for å hjelpe brukerne av Aetat. Frigitte ressurser bruker jeg til å ansette flere medarbeidere, slik at flere får hjelp, forteller Nordahl

Dette har også medført omlegging av rutinene. Saksbehandlerne har i dag store fullmakter til å fatte vedtak i samarbeid med den enkelte bruker. Noen kontorer er slått sammen med kommunens sosialkontor og trygdekontoret. Det er lagt opp til felles resepsjon. Den enkelte brukeren får færre dører å gå gjennom. På sikt er målet at saksbehandlere skal kunne jobbe på tvers av tidligere etatsgrenser.

- For meg er det viktig å holde med orientert om alle deler av virksomheten. Derfor er det for meg helt naturlig å ha samtaler med en del av våre brukere. Det er viktig å understreke at hver enkelt bruker har sine egne individuelle behov som må tilfredstilles. Vi opplever mange utfordringer, og en del triste skjebner. Men vi har også mange solskinnhistorier, personer som blitt hjulpet tilbake i arbeid etter flere år på trygd. Disse episodene varmer hver enkelt medarbeider, sier Nordahl.

 

Fritid
- Jeg har aldri jogget og avskyr joggedress og pulsmålere. Derimot har jeg tre unger som krever oppfølging. Men det jeg liker best er å pusse opp eldre hus. Nå har jeg nettopp kjøpt et hus som er bygget i 1899. Her kommer nok mye av min fritid å bli brukt i framtiden, forteller Nordahl opprømt og fortsetter:
- Som du skjønner så er jeg lite idrettsinteressert. I sin tid var jeg en ivrig tilskuer i Siddishallen når Viking Ishockey var på topp. Det er faktisk den eneste idretten som har fascinert meg. Det er en lagidrett med høyt tempo og høy presisjon. Kanskje blir det noen turer i Siddishallen til vinteren for å se på Stavanger Oilers. Det ville vært kjekt om de vant gull denne sesongen.

Redaktør -

Nyheter

Hjertesnakker II

Hjertesnakker II

Vi minnes ikke dager, men øyeblikkene ...

Humor og alvor - hånd i hånd

Humor og alvor - hånd i hånd

Dikt om ordets makt Kunne man slette, kunne ...

– Ord er mitt rus- og nytelsesmiddel.

– Ord er mitt rus- og nytelsesmiddel.

Trond Evenstads motto er «Aldri så banalt ...

Å male stuevegger med mennesker som ikke er permanente

Å male stuevegger med mennesker som ikke ...

"Det gjør for vondt å tenke på ...

Psykt fastlåst

Psykt fastlåst

Avviser alle forslag - for det virker meningsløst/håpløst ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...