Butikkinnredninger fra Sandnes

27.11.2008
Butikkinnredninger fra Sandnes
Innredning i en Mix-butikk. Torger Svindland har levert interiør til nær sagt alle bransjer.

28. januar 1958 startet Torger Svindland sitt eget firma innen produksjon av butikkinn-redninger. Det profesjonelle markedet var målgruppen for Svindlands satsing.

Torger Svindland ble født i 1918. Han vokste opp som yngstemann og eneste gutt i en søskenflokk på seks på gården Kvelluren i Sandnes, og gikk ut i arbeidslivet som industriarbeider hos Jonas Øglænd og deretter Polaris Fabrikker. I 1948 startet han fir-maet Skeie & Svindland sammen med sin svoger, men gikk ti år senere ut av dette og startet opp for seg selv. Torger Svindland hadde stor produksjon av butikkinredninger til ulike bransjer. Han var også en stor leverandør av innredning til en rekke skoler på landsbasis.

Polaris solgte systemene
I starten var bedriften en ren produksjonsbedrift. Salget gikk gjennom Polaris Fabrikker, som var lisenstaker for systemet, og hadde opprettet et eget selskap som fikk navnet Polaris Innredninger. Datoen for dette var 22. mai 1958. Da sendte Polarissjef Audun Schanche Olsen ut et brev til alle arkitekter og interiørarkitekter med følgende bekjentgjørelse: "Det er oss en glede å kunne meddele at vi har overtatt lisensproduksjonen av det verdenskjente G-mansystemet for Norge. Hovedbe-standdelen i dette innredningssystemet er forskjellige spesiallegerte, naturelokserte aluminiumsprofiler som foruten å være sterke og solide, gjør innredningen meget fleksibel og dekorativ. Vi har valgt å lansere systemet her i landet under navnet PI-Systemet."


I en brosjyre samme år fremheves PI-Systemet som markedets mest økonomiske, rasjonelle og dekorative butikkinnredningssy-stem. "PI-Systemet gir bedre oversikt", står det i en annen brosjyre.

Polaris Innredninger fusjonerte senere med andre store aktører i innredningsmarkedet og ordrene til Svindland opphørte. For firmaet Torger Svindland ble dette en kritisk periode. Det måtte legges om fra å være en ren produksjonsbedrift til nå også å ta seg av salg og markedsføring. Odd Arnøy, som tidligere hadde jobbet hos Polaris Innredninger, ble ansatt som daglig leder i Torger Svindland AS. Inntil da hadde Svindland drevet uten egen salgsorganisasjon.

 

Arnøy ansatt som daglig leder
Odd Arnøy hadde i en kortere periode bodd i Oslo med sin familie, men var moden for å flytte tilbake til sin hjemby. I begynnelsen av 70-årene var markedet for skolemøbler dalende, og Svindland valgte derfor å spesialisere seg på butikkinnredninger. Innredningsløsningene gikk nå fra å være skreddersydd til å lages i moduler. Fordelen med dette systemet var at man kunne bygge ut med moduler alt etter hvordan butikklokalet var formet. Det ga seg også utslag i rent kapasitetsmessige forbedringer i produksjonen.


Men det kunne også være pro-blematisk å drive i såpass stor målestokk. Variasjonene i pro-dukter og kunder utgjorde store utfordringer. Til en avis sa Torger Svindland i 1969:
- Å drive som underleverandør til så få kunder kan bli et pro-blem, spesielt siden man da gjør seg avhengig av disse kundene. Kombinasjonen av egenproduk-sjon, salg og underleverandørvirksomhet har jeg imidlertid god tro på.
Dette viste seg å være riktig, for i ettertid har salgskurvene for innredningsfirmaet i Kvelluren vært rettet en vei: Oppover. Produksjonen har økt jevnt og trutt opp gjennom årene, og firmaet Torger Svindland lanserte i begynnelsen av 70-årene en utvidelsesplan for sine lokaler. Lokalitetene i Kvelluren ble bygget ut over en periode fra 1971 til 1978, og siste gang i 1987. I Stavanger Aftenblad den 19. september 1973 står det å lese om de første tusen kvadratmetrene: "Med dette nybygget er firmaet ved å bokstavelig talt bygge seg ut av "løa", en gammel trebygning som var utgangspunkt for fabrikken i sin tid. På tomten er det plass til ytterligere et nybygg i vinkel med det som nå bygges. Fabrikkomplekset får da en hes-teskofasong. Halvparten av den gamle "løa" skal rives."


Døde etter skiløp
Påskeaften morgen 1974 skjedde
det utenkelige. Torger Svindland sovnet stille inn på hytta i Hunnedalen. Han ble nær 56 år. Gründerens sønn, Leiv Kåre, forteller at faren sammen med ungdommen hadde gått til det tradisjonsrike Degevasstreffet dagen i forveien.
- Han hadde vært i godt humør og holdt som vanlig godt unna i skisporet, beretter Leiv Kåre Svindland.
Det kom derfor som et sjokk på familie og venner at grunnleggeren av T. Svindland AS var død. Firmaet var på denne tiden inne i en ekspansiv periode og Leiv Kåre, som var tiltenkt å overta etter faren, hadde enda et år igjen av sin ingeniørutdannelse. Bedriften hadde på denne tiden 30 ansatte.


I nekrologen som stod på trykk etter det tragiske dødsfallet, skildres Torger Svindland som en aktiv mann: "Foruten hans yrke var Torger Svindland kjent for sin store samfunnsmessige innsats på flere felter. Torger var også en habil fotballspiller i Ulf før krigen. Idrett og friluftsliv kom alltid til å stå hans hjerte nær. Han var med siden starten av Sandnes Idrettslag. Han ivret også for å etablere en lysløype i Melshei."

Torger Svindland hadde også en for mange ukjent fortid. Han var med som kurer på svenske-grensen under krigen. Her ble han arrestert og satt tre år på Grini. Leiv Kåre kan aldri huske at faren klaget på sitt opphold i arbeidskolonien, han hadde jo ikke rukket å stifte noen familie på den tiden. Det gjorde han først i 1947, da han giftet seg med Karen, født Eriksen.

 

Første jobb som sjuåring
Leiv Kåre Svindland ble i 1952 født som nummer tre i en søs-kenflokk på fem. Han fikk tidlig føling med familiebedriften. Sin første butikk innredet pjokken da han var sju år gammel. Han var med sin far til Bellesen på Bryne. Der jobbet han kvelden og ut over natten med innredning.

- Jeg sovnet faktisk i butikken, minnes Svindland med et smil, og fortsetter:

- Far bar meg ut i bilen og kjør-te hjem. Dagen etterpå var det avgårde på skolen.

Bedriften var i stadig fremgang. I 1977 var det nok et byggetrinn ved fabrikklokalene i Kvelluren, og ordrene fra lokale og nasjonale kunder strømmet inn. Fokus på denne tiden var å gjøre innredningsløsningene tilgjengelig for kundene på en ny og bedre måte. I en avisannonse i Stavanger Aftenblad den 1. september 1979 fremhever Torger Svindland AS et nytt byggesystem, som skulle det gjøre enkelt for butikkpersonalet å ominnrede butikken, for eksempel i forhold til årstidene.
Systemet het Big 120, og var utviklet av den danske arkitekten Erik Tonsgaard.
"Nå kan De få det i Norge også. Big 120.


Byggesystemet med de mange muligheter", står det å lese i annonsen. Videre: "Med Big 120 kan butikken fornyes fra sesong til sesong. I systemet inngår sesongelementer som enkelt kan skaffes, og butikken vil få miljøer som passer til årstidene."

Så ble det på moten å flytte butikken ut på gaten. I mai 1984 kom nyheten: Gateselger. Som ifølge reklamen skulle være hendig til flere bruksområder: "Nytt og robust salgsstativ for bruk ute og inne. Utført i epoxybelagt rør og utstyrt med fire solide hjul, det ene med bremse. Stativet leveres flatpakket fra lager i Sandnes. Enkelt å sette sammen".


Storbrann
Tre minutter over halv fire natt til 6. august 1985 våknet Leiv Kåre av at telefonen ringte. Det var brannsjef Eivind L. Rake som var på tråden. Brannvesenet hadde fått melding om et branntilløp i fabrikken. Leiv Kåre løp ut i bilen og var framme i Kvelluren før brannbilen! Hele etasjen hvor administrasjonen holdt til var utbrent.
Hendelsen fikk stor oppmerksomhet i media. Under overskriften "Millionbrann hos Svindland" kunne Stavanger Aftenblad den 6. august 1985 berette: "Brannen ble meldt av en forbipasserende i tretiden, og brannvesenet holdt på med slukking og etterslukking til bortimot seks. Etasjen og alle dens møbler er svartsvidd. Politiet satte i morges i gang undersøkelser etter brannårsak før lokalene kunne ryddes. Disponent Odd Arnøy sier at det verste ved hele brannen er at den totalt ødela bedriftens EDB-anlegg. Det vil skaffe bedriften en masse ekstraarbeid. Konstruksjonstegninger var ikke lagt på data, og de var lengst bor-te fra den mest intense ilden. En del brannsikre arkivskap antar man har berget det som var oppi."


Takket være gode kontakter i forsikringsselskapet kom man fort i gang med opprydningsarbeidet. En takstmann fra selskapet kom på inspeksjon på branntomten allerede klokken sju, bare en time etter at brannvesenet hadde gjort seg ferdig med slukkingen. Ikke lenge etter var en million kroner overført til firmaets konto, slik at produksjonen kunne gå tilnærmet normalt. Etasjen på 500 kvadratmeter ble ryddet og alt inventar ble båret ut og kastet i containere. Klokken 23 kunne de ansatte krype til køys i forvissing om at etasjen var ryddet og ny innredning var satt i produksjon.

- Allerede tre uker etter bran-nen var alt tilbake til det normale, forteller Svindland.
Det skulle senere vise seg at det var en gjenglemt kokeplate som var årsaken til brannen i fabrikkbygningen.

 

Siste byggetrinn
Våren 1986 bygget T. Svindland AS ut det hittil siste byggetrinnet i lokalitetene i Kvelluren. Tilbygget kostet omlag seks mil-lioner kroner, og gjorde sitt til at komplekset nå er oppe i 6000 kvadratmeter gulvflate.
Dette året strømmet det inn med gyldne kontrakter. I forbindelse med byggingen av Kongeparken skulle det etableres en handlegate som fikk navnet Kongsgaten. Av 14 butikker i denne gaten valgte 10 av dem butikkinnredninger fra Svindland.

Året etter gikk Odd Arnøy av som disponent, og overlot denne jobben til Leiv Kåre Svindland. Omsetningen i 1987 stoppet på 36,5 millioner kroner og 43 ansatte hadde sitt daglige virke i Sandnesbedriften.


Eksportfremstøt
De fleste bedrifter satser på eksport. Torger Svindland AS er intet unntak. Etter 30 år med Norge som eneste marked, valgte Svindland å gjøre salgsfremstøt mot utlandet i 1988. Bedriften hadde da nylig fått agentur for et australsk butikkinnredningsystem i Skandinavia. De søkte dermed etter forhandlere i Danmark og Sverige. Det hører med til historien at bedriften også tidligere hadde levert til utlandet, men da var det snakk om butikkinnredning til en svensk butikk eid av Øglænd-konsernet. Dette var så tidlig som i 1976.

Til og med Japan fikk produkter fra T. Svindland AS. Det japanske rederiet Seven Seas Cruiselines bestilte i 1989 både beautysalong og fotodisplay til cruiseskipet "Song of Flower". Dette ga kimen til spekulasjoner om at cruisemarkedet kunne bli en ny nisje for Svindland.

I 1989 åpnet selskapet også kontor i Oslo. Den 20. desember 1989 skrev Stavanger Aftenblad:
"Torger Svindland AS kjemper om andeler i et marked som har falt med 42 prosent siden 1987. Kampen om kundene er hardere enn noen gang. I et forsøk på å få innpass på nye markeder åpnet selskapet et eget salgskontor i Oslo i høst. I de sentrale øst-landsområder har Sandnesbedriften fire av ti kunder. Det var derfor naturlig å satse på nettopp denne delen av landet, sier administrerende direktør Leiv Kåre Svindland."


Nye trender
- Opp gjennom årene har trendene skiftet veldig innen butikkinnredning, forteller Leiv Kåre Svindland.
-I starten var alt skreddersydd. Deretter fikk vi moduler, og nå er
vi tilbake til å skreddersy hele løsninger for kundene våre - riktignok basert på standardiserte basissystemer, sier han.

Den hittil største ordren fikk T. Svindland AS i 2001 da de inngikk avtale med Norsk Tipping om levering av innredning til 3.800 tippekommisjonærer.

-Verdien av ordren var på nesten 100 millioner kroner, fordelt over en treårsperiode, forteller Leiv Kåre stolt.
Stor prestisje var også knyttet til leveransen firmaet fikk med å innrede den kommersielle delen av paviljongen på Norges stand under Verdensutstillingen, Expo 2000 i Hannover.
Dette året ble firmaet også omorganisert til konsern.

Redaktør -

Nyheter

Å være seg selv – den vanskeligste avgjørelsen man tar i livet

Å være seg selv – den vanskeligste avgjørelsen ...

– Å være seg selv er for mange ...

For dårlig oppfølging av fødende

For dårlig oppfølging av fødende

Først lenge etter en akutt innleggelse ...

Gnisten

Gnisten

Vi har alle valg - så våg å ...

Alfabetisk hjernedans

Alfabetisk hjernedans

ja, ytringsfriheten brukes til sitt ytte...

Livet, døden og alt imellom

Livet, døden og alt imellom

Avkledd, skamfullt, nakent og rent på ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...