Butikkinnredninger fra

16.06.2010
Butikkinnredninger fra
Produksjonslokalet i 1961.

28. januar 1958 startet Torger Svindland sitt eget firma innen produk-sjon av butikkinn-redninger. Det profe-sjonelle markedet var målgruppen for Svindlands satsing.

Torger Svindland ble født i 1918. Han vokste opp som yngstemann og eneste gutt i en søskenflokk på seks på gården Kvelluren i Sandnes, og gikk ut i arbeidslivet som industriarbeider hos Jonas Øglænd og deretter Polaris Fabrikker. I 1948 startet han fir-maet Skeie & Svindland sammen med sin svoger, men gikk ti år senere ut av dette og startet opp for seg selv. Torger Svindland hadde stor produksjon av butik-kinredninger til ulike bransjer. Han var også en stor leverandør av innredning til en rekke skoler på landsbasis.


Polaris solgte systemene
I starten var bedriften en ren produksjonsbedrift. Salget gikk gjennom Polaris Fabrikker, som var lisenstaker for systemet, og hadde opprettet et eget selskap som fikk navnet Polaris Innredninger. Datoen for dette var 22. mai 1958. Da sendte Polarissjef Audun Schanche Olsen ut et brev til alle arkitekter og interiørarkitekter med følgende bekjentgjørelse: "Det er oss en glede å kunne meddele at vi har overtatt lisensproduksjonen av det verdenskjente G-man-systemet for Norge. Hovedbe-standdelen i dette innredningssy-stemet er forskjellige spesialle-gerte, naturelokserte alumini-umsprofiler som foruten å være sterke og solide, gjør innredning-en meget fleksibel og dekorativ. Vi har valgt å lansere systemet her i landet under navnet PI-Systemet."


I en brosjyre samme år fremhe-ves PI-Systemet som markedets mest økonomiske, rasjonelle og dekorative butikkinnredningssystem. "PI-Systemet gir bedre oversikt", står det i en annen brosjyre.

Polaris Innredninger fusjonerte senere med andre store aktører i innredningsmarkedet og ordrene til Svindland opphørte. For firmaet Torger Svindland ble dette en kritisk periode. Det måtte legges om fra å være en ren produksjonsbedrift til nå også å ta seg av salg og markedsføring. Odd Arnøy, som tidligere hadde jobbet hos Polaris Innredninger, ble ansatt som daglig leder i Torger Svindland AS. Inntil da hadde Svindland drevet uten egen salgsorganisasjon.

Arnøy ansatt som daglig leder
Odd Arnøy hadde i en kortere periode bodd i Oslo med sin familie, men var moden for å flytte tilbake til sin hjemby. I begyn-nelsen av 70-årene var markedet for skolemøbler dalende, og Svindland valgte derfor å spesialisere seg på butikkinnredninger. Innredningsløsningene gikk nå fra å være skreddersydd til å lages i moduler. Fordelen med dette systemet var at man kunne bygge ut med moduler alt etter hvordan butikklokalet var formet. Det ga seg også utslag i rent kapasitetsmessige forbedringer i produksjonen.

Men det kunne også være pro-blematisk å drive i såpass stor målestokk. Variasjonene i produkter og kunder utgjorde store utfordringer. Til en avis sa Torger Svindland i 1969:

- Å drive som underleverandør til så få kunder kan bli et problem, spesielt siden man da gjør seg avhengig av disse kundene. Kombinasjonen av egenproduksjon, salg og underleverandørvirksomhet har jeg imidlertid god tro på.

Dette viste seg å være riktig, for i ettertid har salgskurvene for innredningsfirmaet i Kvelluren vært rettet en vei: Oppover. Produksjonen har økt jevnt og trutt opp gjennom årene, og fir-maet Torger Svindland lanserte i begynnelsen av 70-årene en utvidelsesplan for sine lokaler. Lokalitetene i Kvelluren ble bygget ut over en periode fra 1971 til 1978, og siste gang i 1987. I Stavanger Aftenblad den 19. september 1973 står det å lese om de første tusen kvadratmetrene: "Med dette nybygget er firmaet ved å bokstavelig talt bygge seg ut av "løa", en gammel trebyg-ning som var utgangspunkt for fabrikken i sin tid. På tomten er det plass til ytterligere et nybygg i vinkel med det som nå bygges. Fabrikkomplekset får da en hesteskofasong. Halvparten av den gamle "løa" skal rives."

Døde etter skiløp
Påskeaften morgen 1974 skjedde det utenkelige. Torger Svindland sovnet stille inn på hytta i Hunnedalen.

Han ble nær 56 år. Gründerens sønn, Leiv Kåre, forteller at faren sammen med ung-dommen hadde gått til det tradisjonsrike Degevasstreffet dagen i forveien.
- Han hadde vært i godt humør og holdt som vanlig godt unna i skisporet, beretter Leiv Kåre Svindland.
Det kom derfor som et sjokk på familie og venner at grunnleggeren av T. Svindland AS var død. Firmaet var på denne tiden inne i en ekspansiv periode og Leiv Kåre, som var tiltenkt å overta etter faren, hadde enda et år igjen av sin ingeniørutdannelse. Bedriften hadde på denne tiden 30 ansatte.

I nekrologen som stod på trykk etter det tragiske dødsfallet, skildres Torger Svindland som en aktiv mann: "Foruten hans yrke var Torger Svindland kjent for sin store samfunnsmessige innsats på flere felter. Torger var også en habil fotballspiller i Ulf før krigen. Idrett og friluftsliv kom alltid til å stå hans hjerte nær. Han var med siden starten av Sandnes Idrettslag. Han ivret også for å etablere en lysløype i Melshei."

Torger Svindland hadde også en for mange ukjent fortid. Han var med som kurer på svenskegrensen under krigen. Her ble han arrestert og satt tre år på Grini. Leiv Kåre kan aldri huske at faren klaget på sitt opphold i arbeidskolonien, han hadde jo ikke rukket å stifte noen familie på den tiden. Det gjorde han først i 1947, da han giftet seg med Karen, født Eriksen.


Første jobb som sjuåring
Leiv Kåre Svindland ble i 1952 født som nummer tre i en søskenflokk på fem. Han fikk tidlig føling med familiebedriften. Sin første butikk innredet pjokken da han var sju år gammel. Han var med sin far til Bellesen på Bryne. Der jobbet han kvelden og ut over natten med innredning.
-Jeg sovnet faktisk i butikken, minnes Svindland med et smil, og fortsetter:
-Far bar meg ut i bilen og kjør-te hjem. Dagen etterpå var det avgårde på skolen.
Bedriften var i stadig fremgang. I 1977 var det nok et byggetrinn ved fabrikklokalene i Kvelluren, og ordrene fra lokale og nasjonale kunder strømmet inn. Fokus på denne tiden var å gjøre innredningsløsningene tilgjengelig for kundene på en ny og bedre måte. I en avisannonse i Stavanger Aftenblad den 1. september 1979 fremhever Torger Svindland AS et nytt byggesystem, som skulle det gjøre enkelt for butikkpersonalet å ominnre- de butikken, for eksempel i forhold til årstidene.
Systemet het Big 120, og var utviklet av den danske arki tekten Erik
Tonsgaard. Nå kan De få det i Norge også. Big 120.

Byggesystemet med de mange muligheter", står det å lese i annonsen. Videre: "Med Big 120 kan butikken fornyes fra sesong til sesong. I systemet inngår sesongelementer som enkelt kan skaffes, og butikken vil få miljøer som passer til årstidene."
Så ble det på moten å flytte butikken ut på gaten. I mai 1984 kom nyheten: Gateselger. Som ifølge reklamen skulle være hendig til flere bruksområder: "Nytt og robust salgsstativ for bruk ute og inne. Utført i epoxybelagt rør og utstyrt med fire solide hjul, det ene med bremse. Stativet leveres flatpakket fra lager i Sandnes. Enkelt å sette sammen".

Storbrann
Tre minutter over halv fire natt til 6. august 1985 våknet Leiv Kåre av at telefonen ringte. Det var brannsjef Eivind L. Rake som var på tråden. Brannvesenet hadde fått melding om et branntilløp i fabrikken. Leiv Kåre løp ut i bilen og var framme i Kvelluren før brannbilen! Hele etasjen hvor administrasjonen holdt til var utbrent.

Hendelsen fikk stor oppmerk-somhet i media. Under overskriften "Millionbrann hos Svindland" kunne Stavanger Aftenblad den 6. august 1985 berette: "Brannen ble meldt av en forbipasserende i tretiden, og brannvesenet holdt på med slukking og etterslukking til bortimot seks. Etasjen og alle dens møbler er svartsvidd. Politiet satte i morges i gang undersøkelser etter brannårsak før lokalene kunne ryddes. Disponent Odd Arnøy sier at det verste ved hele brannen er at den totalt ødela bedriftens EDB-anlegg. Det vil skaffe bedriften en masse ekstraarbeid. Konstruksjonstegninger var ikke lagt på data, og de var lengst borte fra den mest intense ilden. En del brannsikre arkivskap antar man har berget det som var oppi."

Takket være gode kontakter i forsikringsselskapet kom man fort i gang med opp-rydningsarbeidet. En takstmann fra selskapet kom på inspeksjon på branntomten allerede klokken sju, bare en time etter at brann-vesenet hadde gjort seg ferdig med slukkingen. Ikke lenge etter var en million kroner overført til firmaets konto, slik at produksjonen kunne gå tilnærmet normalt. Etasjen på 500 kvadratmeter ble ryddet og alt inventar ble båret ut og kastet i containere. Klokken 23 kunne de ansatte krype til køys i forvissing om at etasjen var ryddet og ny innredning var satt i produksjon.

- Allerede tre uker etter brannen var alt tilbake til det normale, forteller Svindland.
Det skulle senere vise seg at det var en gjenglemt kokeplate som var årsaken til brannen i fabrikkbygningen.

Siste byggetrinn
Våren 1986 bygget T. Svindland AS ut det hittil siste byggetrinnet i lokalitetene i Kvelluren. Tilbygget kostet omlag seks millioner kroner, og gjorde sitt til at komplekset nå er oppe i 6000 kvadratmeter gulvflate.
Dette året strømmet det inn med gyldne kontrakter. I forbindelse med byggingen av Kongeparken skulle det etableres en handlegate som fikk navte land for sin kvalitet, og den klassiske La-Borne kombileire, av mange regnet som verdens beste dreie- og modelleringsleire. Men potteriet har også egenproduksjon, blant annet norsk plastisk blåleire, som er markedets mest solgte og rimeligste leiretype.

De denne reportasjen ble skrevet til boken “Sandnes - industri og handel” i 2003, sa Tor Magnus Simonsen:

- Vi sikter oss inn mot kerami-kere, tereapeutiske virksomhe-ter, barnehager og skoler.

Etter noen år på pottemaker-verkstedet valgte Simonsen på 60-tallet å satse på en annen karriere. I dag (2003, red.anm.) er det broren Erik Olaf Simonsen som driver familie-bedriften videre. I femte generasjon.

Redaktør -

Nyheter

Å være seg selv – den vanskeligste avgjørelsen man tar i livet

Å være seg selv – den vanskeligste avgjørelsen ...

– Å være seg selv er for mange ...

For dårlig oppfølging av fødende

For dårlig oppfølging av fødende

Først lenge etter en akutt innleggelse ...

Gnisten

Gnisten

Vi har alle valg - så våg å ...

Alfabetisk hjernedans

Alfabetisk hjernedans

ja, ytringsfriheten brukes til sitt ytte...

Livet, døden og alt imellom

Livet, døden og alt imellom

Avkledd, skamfullt, nakent og rent på ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...