Gullsmed med tradisjoner

16.06.2010
Gullsmed med tradisjoner
Gullsmedforretningen i Langgaten år 1900. Butikklokalet vises til venstre i bildet.

Mens verdenskrigen i 1914 raste i Europa satte den 26 år gamle Einar Christophersen i gang med å smi sølv til smykker og skjeer i et lite verksted i Stavanger. Han var født 19. desember 1888 i Stavanger, her gikk han sin læretid til sølvsmed i Stavanger og Oslo.

I 1915 åpnet han gullsmedbutikk i Sandnes, mens han fortsatt drev sølvsmedverkstedet i Stavanger. Dette ble i lengden for tungvint, og han valgte derfor å satse ensi-dig på byen ved Gandsfjorden. To forskjellige lokaler prøvde han i Sandnes, før han i 1925 fikk kjøpt Langgata 30.

- Her valgte han den driftsmo-dellen som var mest vanlig blant gatens forretningsfolk på den tiden, nemlig butikk i 1. etasje mot Langgata, verksted i bakgår-den og familiebolig i 2. etasje, for-teller disponent Øyvind Skoglie.

Mellomkrigstiden var preget av dårlig omsetning og stram økono-mi. Men med et nøysomt privatliv og fornuftig forretningsdrift økte vareutvalget og kundekretsen. Einar Christophersen senior og hans hustru Helene fikk tre barn, Gaard, Randi og Einar jr.


På sykkel for kundene
Da depresjonen slo til for fullt i 1930 etterspurte folk helt andre ting enn gullvarer.
Christophersen var villig til å strekke seg langt for å tilfredsstille de få kundene han hadde.
- Hvor drepende stille depresjonstiden kunne være, viser det arrangement han hadde når han en sjelden gang ville ta seg et par fridager på hytta på Forus. Skulle det dukke opp behov for et par ringer eller en skje med gravering ringte de fra butikken til
naboen, som så ruslet ned til hytta ved fjorden med beskjed, hvoretter Christophersen satt seg på sykkelen og tråkket i vei 5- 6 km til byen og ordnet graveringen, skriver Skoglie. I 1939 døde Einar Christophersen senior, bare 50 år gammel, og en tid ble virksomheten drevet som familiefirma med eldste sønn, Gaard Christophersen, som leder.


Generasjonsskifte
Gaard Christophersen ble født 13.3 1917 og var utdannet gullarbeider.
I 1942 overtok han bedriften, og var eier og leder i firmaet frem til 1984. Gaard Christophersen så tidlig store muligheter innenfor egenproduserte varer.
Smykkeproduksjonen begynte med billige barneringer og andre ringer i sølv, og i 1945 var seks personer i arbeid på verkstedet. Verkstedet i bakgården ble etterhvert altfor trangt, og fra 1946 leide bedriften produksjonslokaler andre steder i byen, mens Gaard Christophersen så smått tok sikte på gullvareproduksjon. Fortsatt var det meget vanskelig å skaffe gull. Myndighetene fastsatte nye kvoter på basis av gullforbruket i 1940,og den ivrige gullprodusenten i Langgata måtte bruke en masse arbeid og stor oppfinnsomhet for å skaffe råvarer. Han satset på opplæring av egne gullspesialister, spesialverktøy og moderne teknisk utstyr til smykkeproduksjon, og i
1950 hadde han 15 mann i arbeid. I 1955 kjøpte han nabotomten, og reiste her en moderne fabrikkbygning i fem etasjer, hvor virksomheten siden 1957 har hatt sin faste plass i Sandnes sentrum.
- Gjennom 60- og 70-årene ble kjedegull den dominerende del av egenproduksjonen, og på det meste var forbruket av gull oppe i 20-30 kilo gull pr. måned, forteller disponent Skoglie, som har vært ansatt i firmaet siden 1968.
- I dag bruker vi ca. 100 kilo i året. Mye av årsaken til dette er nok at prisen på gull er nær tidoblet, sier disponenten. Allerede i 1969 kjøpte bedriften
moderne utstyr til diamantsliping, år. Bedriften er det eldste gullsmedfirma i Sandnes, og to av Gaard Christophersens døtre er gullsmeder i tredje generasjon.


Elsa Kvalbein er gullsmed og gemmolog. Kari Bjørnsen tok sitt svennebrev i 1988 etter læretid i voksen alder. Da Gaard Christophersen gikk bort i 1990 ble ansvaret for bedriften overtatt av svigersønnen Bengt Bjørnsen, som gjennom mange år hadde bistått Christophersen i den daglige ledelsen.

I 1995 overtok firmaet den største gullsmedforretningen i Nord- Norge, gullsmed Kristiansen i Tromsø. Tre år senere ble den tidligere Gull-Funn butikken på Bruelandsenteret overtatt. Januar i 2001 ble David Andersen Sandnes, som også produserer gull og smykkevarer kjøpt, og i løpet av året vil verkstedproduksjon og engrosvirksomheten bli flyttet over til nye lokaler i Luramyrveien på Forus. I de nye lokalene, som er spesialbygget for bransjen, vil firmaet satse betydelig på produksjon og design av kvalitetssmykker i gull, særlig med diamanter, som sammen med andre kjente smykkemerker skal markedsføres.

Redaktør -

Nyheter

Det som er viktig i livet

Det som er viktig i livet

– Jeg håper å få fram det ...

En reise ut av mørket

En reise ut av mørket

– «Gnisten» er en bok om reisen min inn i ...

Å være seg selv – den vanskeligste avgjørelsen man tar i livet

Å være seg selv – den vanskeligste avgjørelsen ...

– Å være seg selv er for mange ...

For dårlig oppfølging av fødende

For dårlig oppfølging av fødende

Først lenge etter en akutt innleggelse ...

Gnisten

Gnisten

Vi har alle valg - så våg å ...

Det hendte

Takk for at du gjorde meg så fine…”

En baker kan stundom ikke tenke seg livet ...

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

Varemagasin vakte ”opsikt viden om”

For første gang skal gi mang en ting ...

Da byen var en varemesse verd

Det finnes i hvert fall ett byhistorisk eksempel ...

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Søndagsskolen som var hverdagsskole

Det er ikke alltid at tingene er som de synes ...

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Seilskuter som aldri fikk sin sang …

Noen rimsmeder har med betydelig alvor forsøkt ...